ZEEBI Engineering
Ingenieursbureau voor projectmanagement

De volgende activiteiten met betrekking tot   projectbegeleiding  begeleiding    

   installatiewerkzaamheden kunnen door  Zeebi Engeneering worden

 uitgevoerd

●    Controleren van de kwaliteit en voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden

●    Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in de werkvergaderingen

●    Controleren en goedkeuren van de werktekeningen en controleberekeningen

●    Beoordelen van het meer- en minderwerk

●    Houden van opleveringen met vaststelling van de restpunten

●    Vaststellen van de voltooiing van het project

●    Controleren revisietekeningen

●    Beoordelen van de onderhouds- en bedieningsinstructie

●    Controleren van het onderhoudscontract

en

Projectbegeleiding